Aboquem la participació a les escombraries

Article publicat en el número 275, d'agost - setembre de 2015:

Em permetreu que darrera aquest títol provocador parli de dos elements importants que treballarem des de l’ajuntament durant aquest mandat: la participació i les polítiques mediambientals.

Un dels eixos de debat de la campanya de les municipals ha estat la participació ciutadana en els afers públics. De fet és un dels punts principals de l’acord que hem signat els 3 partits de govern per aquest mandat. El repte, però, no és fàcil. Quins són els mecanismes per a una participació de qualitat? Quins són els espais de decisió i de responsabilitat? Per què és important incorporar la ciutadania en els temes de gestió i estratègia municipal? Com es defineixen els processos per a que no sigui una participació més formal que real?

En qualsevol cas creiem que un dels pilars fonamentals de la participació és oferir una informació de qualitat, ben estructurada, en un llenguatge entenedor i amb unes dades que permetin que el conjunt de la ciutadania tingui ni que sigui una idea genèrica dels principals temes de gestió municipal. Hi treballarem molt durant aquests primers mesos de mandat, i esperem poder respondre al repte que se’ns presenta.

Un dels temes d’estratègia municipal que posarem a debat i a consulta vinculant de la ciutadania és el sistema de recollida selectiva de residus. Per què? Creiem que ja és un valor en ell mateix que la ciutadania sigui conscient del sistema de recollida que tenim actualment: els seus avantatges, les seves limitacions i els seus inconvenients. Però al mateix temps cal saber quines altres opcions existeixen per millorar i reflexionar-hi, i decidir de manera responsable i col·lectiva quin ha de ser el nostre sistema de futur, i posar de manifest els avantatges, els inconvenients i les limitacions d’altres sistemes de recollida (sempre amb el compromís de no fer passos enrere).

Fa anys la proposta que es va posar sobre la taula de transicionar cap a un sistema de recollida de les diferents fraccions porta a porta va patir un bloqueig polític que ho va fer inviable, i que va evitar que aquest debat arribés de manera  efectiva a la ciutadania. Ens proposem doncs engegar un procés del que totes i tots n’hem d’aprendre, i que tingui com a resultat una fórmula innovadora, efectiva i vinculant de participació ciutadana que, d’entrada, tingui la gran virtut de fer conscient la ciutadania de que la gestió dels residus és cosa de tothom i que les decisions estratègiques val la pena compartir-les.

Ens hi posem!