Els primers passos cap a un bon govern

Article publicat en el número 276, d'octubre de 2015:

Des del primer dia que em van nomenar regidor de l’ajuntament he rebut tot tipus de missatges de familiars i amics. Missatges de suport, d’ànims, de felicitació… s’ha de dir, però, que aquests no han sigut els únics missatges que he rebut. Són molts els companys que, tot intentant arrancar-me un somriure i sense malícia, em diuen frases de l’estil: “Ja has rebut el primer sobre?” o “Això ho pagues amb la targeta black?”. El que hom entén com una senzilla broma reflecteix una realitat preocupant. I és que un sector de la ciutadania ha acceptat la corrupció com una part de la mateixa política. Aquest pensament no ha sorgit espontàniament, resulta evident que els casos de corrupció i clientelisme que han anat sorgit en els darrers anys a tots els estrats de la política i la falta d’una resposta ràpida per part de la justícia, han propiciat que el ciutadà cada cop confiï menys en el polític i en el sistema democràtic actual.

Alhora tots aquests casos han posat en alerta el sistema i els mateixos partits. El 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una eina més per lluitar contra la xacra de la corrupció i acostar l’ens local a la ciutadania. És per aquests motius que conceptes com la transparència i bon govern han estat en boca de la majoria de partits en les darreres eleccions municipals. De fet, un dels punts principals del programa de Movem Sant Just era aconseguir un ajuntament eficaç, eficient, transparent i compromès amb la participació de la ciutadania en els afers públics.

En els últims dos plens ordinaris s’han fet dos passos importants en favor de la transparència: el passat ple de juliol es va aprovar una moció per crear el portal de la transparència i suport a les entitats obligades i aquest setembre s’ha aprovat inicialment el codi ètic de conducta de l’ajuntament.

Des de l’ajuntament hem començat a fer passos en aquest sentit. I no tenim la intenció de complir el que la llei estrictament ens demana; volem generar noves complicitats amb la gent de Sant Just. La transparència no només ha de ser posar a disposició de tothom la informació requerida. Aquesta ha de ser de qualitat, ben ordenada i rellevant, que permeti comprendre la gestió municipal i generar opinió. Un santjustenc ben informat té la base per generar el següent pas; participar.

La participació ha de ser un veritable motor de canvi de les dinàmiques de gestió. Per tant, és obvi que s’han de reformular les actuals vies de participació i trobar-ne d’altres que les facilitin i que aquestes siguin transcendents; que la persona participant vegi canvis reals en les polítiques municipals. Serà una feina difícil, per complexa i innovadora, però és la manera d’anar avançant cap a una democràcia popular i participativa, una democràcia de debò.