Eix de l’habitatge

Mou-te per

Un poble que aposti per l’habitatge públic de lloguer, que respecti l’espai natural i agrari plantant cara a l’expansió urbanística de caràcter especulatiu i que millori les opcions de mobilitat de les persones

Sant Just Desvern va iniciar ja fa molts anys una política d’habitatge públic amb l’objectiu que la gent de Sant Just no hagués de marxar del poble a causa de l’elevat preu del metre quadrat de compra i de lloguer.

Aquest és un dels principals aspectes en els quals cal treballar si volem que es mantingui aquest caliu de poble, aquesta comunitat cohesionada de la qual tant ens agrada parlar.

Els darrers 20 anys s’ha fet un esforç en la política d’habitatge i certament des de l’ajuntament i des de Promunsa s’ha contribuït a què això sigui possible. Cal, però canviar d’estratègia i convertir l’habitatge públic de lloguer en l’eix principal, constituint un veritable Parc Públic d’Habitatge de Lloguer, que permetrà donar resposta contínua als col·lectius amb més problemes per accedir a l’habitatge, com la gent jove en procés d’emancipació, la gent gran i les famílies amb pocs ingressos.

Un altre repte que té Sant Just és el de delimitar definitivament el creixement del municipi i preservar l’espai natural. No només hem de fer front a les pressions especulatives que amenacen les zones properes a Collserola, sinó que hem de procurar que les zones de transició al parc puguin tenir una sortida econòmica agrícola i ramadera, que ens permeti treballar en un entorn paisatgístic complex.

Per altra banda un element estructurador bàsic del territori és el transport públic i la connectivitat amb Barcelona i la comarca. No és un tema ben resolt encara. Cal trobar solucions que es puguin implementar a curt i mig termini i cal seguir pressionant per millorar la connectivitat i l’intermodalitat. També cal posar especial atenció en l’adequació de l’espai prioritzant els trajectes a peu i en bicicleta.

Proposta 1

 1. Constituir el “Parc d’Habitatges Públics de Lloguer”
  1. Incorporarem els ja existents i gestionats per Promunsa i elaborarem un pla consensuat que marqui la línia a 10 anys vista per dotar Sant Just de nous habitatges públics de lloguer.
  2. Ens comprometem a incorporar un mínim de 25 habitatges en el període 2015-2019, que s’incorporaran als ja existents. No tenen per què ser obra nova, poden ser adquisicions d’habitatges amb una tipologia adequada a la seva finalitat
  3. Dins el Parc d’Habitatges s’establiran els grups que es consideri convenient, atenent fonamentalment als diferents criteris i condicions d’accés. Els preus seran establerts amb caràcter general per l’Ajuntament.
   1. D’entrada, proposem definir 3 grups diferenciats:
    1. Habitatges per a gent gran: Les condicions d’accés tindran en compte l’edat, el nivell de renda i el no disposar d’habitatge en condicions adequades. Els contractes són indefinits. En el cas dels habitatges que tinguin associats serveis col·lectius aquests es cobraran a part.
    2. Habitatges per a gent jove: Seran bàsicament habitatges de mida petita i destinats a donar un cop de mà al procés d’emancipació dels i les joves. Les condicions d’accés tindran en compte l’edat, el nivell de renda, el lloguer per un període de temps determinat, amb la possibilitat d’accedir a una pròrroga en el cas de complir les condicions excepte la de l’edat. En cas de pròrroga quan no es compleixi el requisit d’edat s’establirà un preu més elevat.
    3. Habitatges per a famílies. Les condicions d’accés tindran en compte el nivell de renda, la composició familiar, no disposar d’habitatge i les situacions de risc. El lloguer tindrà caràcter temporal amb possibilitat de pròrroga en el cas de seguir reunint les condicions d’accés.
  4. Finançarem aquest programa a través de:
   1. Els ingressos provinents del Patrimoni Municipal del Sòl
   2. Els ingressos del futur “Fons de l’habitatge”, que es crearà a partir d’un percentatge dels ingressos de l’ajuntament provinents de les taxes i impostos d’obres i plusvàlues i que ha de complir una doble funció: modular la dependència de l’ajuntament en relació als ingressos provinents d’operacions en el territori i garantir un finançament per la política d’habitatge. També formarà part d’aquest fons els ingressos provinents dels lloguers dels habitatges incorporats al parc d’habitatges de lloguer
   3. Els ingressos provinents de partides municipals habilitades a tal efecte
   4. Una part significativa dels aprofitaments urbanístics que es generin durant el mandat
  5. El finançament haurà de tenir en compte la gestió global del programa, i això inclou:
   1. Construcció o adquisició d’habitatge social per a la Bossa Municipal d’Habitatge.
   2. Manteniment o adequació dels habitatges de la Bossa Municipal d’Habitatge.
   3. Gestió del Parc Municipal d’Habitatge


Proposta 2

 1. Definir una política per l’espai natural de Sant Just a tocar de Collserola
  1. Crearem una àmplia zona no urbanitzable en la que es permeti l’activitat agrícola i ramadera, trepitjant els límits del Parc Natural de Collserola i en terrenys tant de dins com de fora del parc. Aquesta franja tindria com a  objectiu contribuir a crear espai agrícola, a constituir un espai de seguretat en cas d’incendis i a generar una zona de transició del món urbà cap al nucli del parc. Conseqüentment amb això, el nou Pla Especial de Collserola ha d’indicar que les zones qualificades actualment per a equipaments o sistemes tant dins el Parc com en el seu entorn (Can Gelabert, Can Roldan, Can Biosca, Can Cortès) passin a ser forestals o agrícoles.
  2. Ens oposarem fermament a la línia de molt alta tensió que l’estat espanyol ha projectat travessant Collserola des de Sant Just fins a Santa Coloma de Gramenet.
  3. Avançarem en la negociació per una solució definitiva de la situació creada ja fa més de 10 anys amb la signatura per part de l’ajuntament del conveni amb els propietaris de la vall i que només ha estat desenvolupat parcialment. El que sí que s’ha fet és la conversió de la major part de la vall en zona no urbanitzable i a integrar-la en el Parc Natural. D’altra banda resta per fer-se efectiva la restauració de les zones més degradades de la vall, així com la cessió a l’ajuntament de la major part dels terrenys forestals tal com es preveia en el conveni. La causa d’aquesta situació està en la incapacitat dels propietaris en posar-se d’acord sobre com repartir-se els beneficis i les càrregues. L’ajuntament de Sant Just ha de renegociar el conveni i procurar que s’executin totes les seves previsions mantenint intactes els interessos municipals.


Proposta 3

 

 1. Definir una política de millora de la mobilitat de les persones i del transport públic
  1. Seguirem insistint en la solució del pas de TramBaix per la Carretera Reial fins al Pont d’Esplugues, reduint significativament el trajecte de connexió amb les parades entre Sant Just i Barcelona
  2. Millorarem la connectivitat amb les estacions de Renfe de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, amb transport públic i amb carrils bici
  3. Reduirem el temps de espera de la connexió del Autobus del Mas LLuí amb la resta del poble, aumentant la la freqüència de la connexió actual.
  4. Demanarem i treballarem per aconseguir una millora de la connectivitat en transport públic de Sant Just amb la resta de la comarca, fugint de la centralitat de Barcelona en el disseny de les línies i aprofitant al màxim l’intremodalitat
  5. Fomentarem l’ús de la bicicleta tot millorant les connexions amb els municipis veïns i amb les línies troncals de transport
  6. Farem sentir la veu de Sant Just als fòrums on es debati la mobilitat que afecta el nostre municipi
  7. Pensarem en l’espai públic des de la perspectiva dels trajectes a peu, invertint les prioritats

2 pensaments sobre “Eix de l’habitatge

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s