Eix d’educació

EIX DEL POBLE EDUCADOR

Mou-te per:

Un poble que ofereixi oportunitats educatives de manera integral per a tothom i al llarg de la vida, en contextos formals i informals, i que tingui la qualitat de l’educació pública com un dels seus pilars fonamentals.

Sant Just Desvern Poble Educador: una oportunitat per a tothom – sempre.

L’educació, com un fluïd, ens envolta, atrapa i condiciona. El govern municipal ha d’orientar la seva política a fer de l’educació una oportunitat, per a tothom, sempre.

Sant Just és un espai ideal per desenvolupar la ciutat educadora, on els valors i els coneixements siguin permeables a través dels espais formals i informals, entre generacions, entre col.lectius, i esdevingui un catalitzador que contribueixi a la cohesió social, la participació i la ciutadania. En aquest punt l’ajuntament hi té un paper molt important que ha de jugar.

El punt de partida del mandat 2015-2019 és diferent al mandat anterior. En aquell moment l’ajuntament acabava de signar un conveni de corresponsabilitat educativa amb la Generalitat de Catalunya que convertia el nostre municipi en un col.laborador indispensable. 4 anys després ens trobem que en realitat no s’ha caminat cap a aquest objectiu per part de la Generalitat, i que la col.laboració d’aquesta amb els municipis és molt minsa. A més a més, l’entrada en funcionament de la LRSAL (Llei per la Racionalització i la Sostenibilitat de l’Administració Local) amenaça les accions dels municipis en matèria educativa, entre d’altres.

Cal situar l’educació en el centre de la política municipal, en aquest sentit és imprescindible lligar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) a la seva vessant més educativa. El proper PAM 2015-2019 haurà de contenir una columna a cada acció o conjunt d’accions en la que contempli una proposta educativa.

Proposta 1:

 1. Defensar i potenciar l’oferta educativa a l’etapa 0-3.. L’Escola bressol Marrecs,és un estàndard de la qualitat i servei a la petita infància i les seves famílies. Ni la retirada del finançament pel seu sosteniment per part de la Generalitat ni la reforma legislativa que posa en entredit l’exercici de competències en educació dels municipis han de posar ni per un moment en dubte la feina i la continuitat de l’escola bressol municipal Marrecs. Durant el mandat 2011-2015 hem mantingut l’oferta de qualitat de Marrecs i hem potenciat els espais nadó i familiar, consolidant així el caràcter integral educatiu cap als infants i les seves famílies.
  1. Mantindrem l’oferta de places actual de 107 amb possibilitat d’augmentar l’oferta en el cas d’una major demanda, especialment en els trams d’1 i 2 anys
  2. Augmentarem el grau de reduccions de preu públic en funció dels nivells de renda familiar per a afavorir la inclusió de tot tipus de famílies usuàries del servei.
  3. Impulsarem el caràcter integral de Marrecs que li confereixen els seus serveis d’acompanyament als infants i les famílies, promocionant els seus espais nadó i familiar. Aquests espais permeten que un gran nombre de famílies gaudeixin de l’expertesa educativa de l’equip de Marrecs, molt més enllà de les famílies que estan matriculades a l’escola bressol.
  4. Estudiar fòrmules per abaratir el preu que paguen les famílies

Proposta 2

 1. Impulsar el projecte “Xarxa 0-6”. En els darrers anys hem estat treballant en el projecte “xarxa 0-6”, entès com un espai de trobada, formació i aprenentatge col.laboratiu de totes aquelles persones professionals de l’educació formal i informal i persones que treballen des del voluntariat amb la petita infància i les seves famílies.
  1. Empoderarem progressivament els membres de la xarxa per a que treballin de manera més autònoma, però seguir oferint les tasques de secretariat des de l’ajuntament i mantenint la col.laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  2. Treballarem per donar a conèixer els resultats i treballs de la xarxa de manera que arribin a la ciutadania d’una manera fàcil, fluïda i amb possibilitats de fer aportacions. De la mateixa manera cercar les maneres de donar a conèixer els resultats del treball compartit a revistes i publicacions especialitzades.

Proposta 3:

 1. Tenir una bona oferta d’educació al llarg de la vida: una de les millores amb més impacte en els propers anys que ha tingut l’oferta educativa municipal en el mandat 2011-2015 ha estat el canvi en l’oferta formativa del Centre d’Educació de Persones Adultes Sant Just (CFA Sant Just). Aquest canvi ha suposat la incorporació dels cursos de Graduat en Educació Secundària (GES1 i GES2). Des de 2013 unes 30 persones han reprès els seus estudis i han obtingut el graduat en ESO. Tot i això cal seguir apostant per oportunitats educatives durant tota la vida i en aquest sentit avançar en les següents propostes:
  1. Apostarem per la formació de persones adultes, treballant per donar a conèixer la seva oferta formativa i millorant els recursos i materials disponibles.
  2. Ampliarem els programes educatius, d’orientació i transició al treball al CFA per ajudar els i les estudiants a adquirir els coneixements i habilitats per millorar la seva ocupabilitat
  3. Treballarem de manera conjunta l’oferta formativa del municipi i coordinarem les principals àrees implicades (cultura, educació, joventut i promoció econòmica i altres)

Proposta 4

 1. Acompanyar als infants, adolescents i joves i les seves famílies. L’estratègia iniciada d’acompanyament al procés de creixement personal dels nens i les nenes, dels i les joves de Sant Just cal seguir-la impulsant. Els espais de joc, els espais nadó i familiar, l’espai “Aprenem Plegats” i altres, han anat conformant una malla de recursos als que tothom hi pot accedir, però cal consolidar-los.
  1. Mantindrem els serveis d’acompanyament existents, ampliant el nombre de places disponibles a mesura que se’n detecti la demanda
  2. Aprofundirem en el treball transversal amb les diferents àrees municipals, en especial a les d’educació, infància, joventut i benestar social
  3. Crearem el servei d’assessorament personal per a joves de 14 a 25 anys, amb vocació de ser un punt de referència on trobar una acollida per part de professionals en relació a diversos temes que preocupin els i les joves

Proposta 5

 1. Situar èxit escolar com a un dels pilars de la política educativa de Sant Just. No ens podem permetre que els i les adolescents no aconsegueixin trobar en la seva formació el fonament del seu projecte de vida autònom. L’èxit escolar ha estat i seguirà sent el principal objectiu en els propers anys. En el darrer mandat s’ha creat i impulsat la comissió per l’èxit escolar i personal, que reuneix tots els i les professionals que tenen un paper important en el municipi en matèria educativa a l’adolescència i la transició a la vida adulta. Actualment s’estan atenent a més de 80 joves, oferint-los serveis i oportunitats per no perdre o retrobar l’interès i la motivació cap al seu procés d’aprenentatge.
  1. Impulsarem el treball en xarxa per l’èxit escolar amb la direcció i coordinació de la comissió d’acompanyament a l’escolaritat
  2. Treballarem per trobar un model propi santjustenc d’acompanyament a l’escolaritat, propiciant el treball compartit amb diversos agents
  3. Exigirem a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb els requisits mínims de qualitat en el seguiment i acompanyament dels i les joves que presentin dificultats en el seu procés d’aprenentatge
  4. Augmentarem el nombre de programes educatius que vinculin formació amb empreses, entitats i projectes de ciutat

Proposta 6

 1. Avançar cap a una ciutat e-ducadora. Les noves tecnologies ens han de poder permetre fer aflorar i organitzar el conjunt de possibilitats i recursos educatius de ciutat, fent a tothom co-partícep en la construcció de coneixement i posant a l’abast de tothom les experiències i bones pràctiques educatives, les ofertes i les demandes de projectes, implicant al conjunt de la ciutadania. La ciutat e-ducadora serà un projecte de futur que amb la complicitat de tothom té la voluntat d’esdevenir un referent.
  1. Treballarem en els continguts i la plataforma tecnològica que ha de permetre fer realitat aquest projecte
  2. Dinamitzarem l’ús i la introducció de continguts

Proposta 7

 1. Garantir unes escoles públiques de qualitat, ben mantingudes, eficients energèticament i integrades en el seu entorn, unes escoles que facin efectiu el compromís de garantir una plaça d’educació pública a tothom de Sant Just que així ho sol.liciti.
  1. Seguirem invertint en les escoles per millorar progressivament la qualitat dels seus espais i l’eficiència energètica

  2. Exigirem al Departament d’Educació que no deixi de banda el seu compromís amb la millora dels centres

  3. Treballarem amb el Departament per a una correcta planificació escolar que sigui capaç d’assumir l’evolució de la població del municipi amb qualitat i sense situacions de tensió entre oferta i demanda de places escolars

Proposta 8

 1. Incorporar al concepte de ciutat educadora la vocació de coordinar accions i projectes amb altres ciutats d’arreu de l’Estat i Europa. Els darrers anys Sant Just ha tingut un paper molt important a la RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras) i a l’AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores).
  1. Seguirem la nostra implicació en aquests fòrums i treballarem de manera conjunta per fer realitat els projectes de ciutats amb l’aprenentatge mutu entre municipis

Proposta 9

 1. Enfortir el compromís amb l’educació en el lleure. L’educació en els espais no formals és per a nosaltres una prioritat de primer ordre. Som conscients que és en aquests espais on es contribueix de manera decisiva en la formació de la persona i seguirem donar-los suport.
  1. Assegurarem un correcte acompanyament dels projectes d’educació en el lleure del nostre municipi, estant atents a les seves necessitats i col.laborant fins i tot en el seu sosteniment, especialment en el cas de L’Agrupament Escolta Martin Luther King i l’Esplai Ara Mateix dotant-los d’eines:
   1. Proposarem projectes de servei (APS) i o canalitzar propostes que vinguin d’ells. Estimular la participació i els projectes compartits
   2. Propiciarem descoberta de l’entorn. Donar-li forma de projecte. Un ajuntament que escolti els projectes
  2. Impulsarem el Casal de Joves com un magnífic espai complementari pels joves en la seva educació en el lleure
  3. Ajudarem a tenir una oferta de Casals i activitats educatives en períodes no lectius que no només ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar sinó també que esdevinguin una proposta educativa de qualitat

Proposta 10

 1. Donar suport a la tasca de les AMPA. Cada cop les ampa assumeixen més tasques de gestió i responsabilitat. Són una peça indispensable per al bon funcionament de la comunitat educativa i des d’aquí ens comprometem a:
  1. Donarem suport econòmic i d’assessorament a la tasca de les ampa
  2. Seguirem ajudant a la integració dels nens i nenes amb necessitats educatives especials

Proposta 11

 1. Apostar per una educació musical i artística. Tant l’art com la música són fonamentals per poder concebre el món i formar persones amb una mentalitat oberta i flexible.
  1. Seguir donant suport i treballant perquè l’escola Carrau Blau i la de Can Ginestar continuïn oferint els seus cursos per als nens i als adults.
  2. Buscar opcions per garantir l’accés a tothom a la formació de música a Sant Just.

Un pensament sobre “Eix d’educació

 1. Retroenllaç: Ja podeu trobar l’eix d’educació |

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s